Velger du oss som prosjektpartner, får du en samarbeidspartner som kjenner dine behov !
Vi har opparbeidet oss grundig kunnskap om det meste som gjelder på en eiendom.
Velkommen til å ta kontakt

Om oss

Frisvoll Anlegg bistår privatpersoner, borettslag og bedrifter med å lage fine utearealer og gjør alt av gravejobber, dreneringsarbeid, tomtegraving og massetransport m.m. Vi tar imot små og store oppdrag for alt fra privatpersoner til entreprenører. For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende. Vi holder til på Innfjorden i Rauma Kommune. Selskapet ble etablert av Marius Torvik Frisvoll 2017, og stiller med solid erfaring og kunnskap fra tidligere.

Våre TjenesterEnten du skal bygge nytt hus, tilbygg eller kanskje en garasje er det lønnsomt å ha en profesjonell entreprenør som kan ivareta graving og grunnarbeid.

Frisvoll Anlegg utfører graving i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundam…

Frisvoll Anlegg utfører graving av dreneringsgrøfter. Vi arbeider med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger

Trenger du å få hardt fjell fjernet, eller bli gjort klart til utbygging av prosjekter? Frisvoll Anlegg tar på seg oppdrag innen utsprenging av tomter, fjell og

Frisvoll Anlegg transporterer stein, pukk, grus og jordmasser til kunder i hele kommunen og omegn.Trenger du massetransport? Vi løser ditt

Frisvoll Anlegg tar på seg brøyte  oppdrag for private, næring og kommune, sammen med annen innleid entreprenør etter behov, hvor vi utfører

Hos oss kan du leie både utstyr og maskiner. Frisvoll Anlegg ble etablert i 2017 og har siden da

Vi utfører både store og små prosjekter, og vi har lang erfaring både i næringsbygg og eneboliger. Vi kan for eksempel utføre

Frisvoll Anlegg legger naturstein eller skifer i sement og i grus. Vi gjør et godt forarbeid og sørger for at vi bruker riktig materialer ..

Naturstein

Frisvoll Anlegg legger naturstein eller skifer i sement og i grus. Vi gjør et godt forarbeid og sørger for at vi bruker riktig materialer og utfører jobben nøyaktig, slik at du får et pent ...

Utleie av maskiner og utstyr

Hos oss kan du leie både utstyr og maskiner.  Frisvoll Anlegg ble etablert i 2017 og har siden da drevet med utleie av maskiner og utstyr for å hjelpe både private og ...

Galleri