Frisvoll Anlegg tar på seg brøyte  oppdrag for private, næring og kommune, sammen med annen innleid entreprenør etter behov, hvor vi utfører vi vinter vedlikeholdstjenester.

  • Snøbrøyting
  • Strøing
  • Feiing

Vi utfører det meste innen veivedlikehold og har effektivt utstyr for dette, grøfter, stikkrenner, skraping, påkjøring av masser. 

Ta kontakt for tilbud på din vei.