Hustomt Innfjorden

Drenering asfalt og kantstein

Hustomt innfjorden

Asfalt Berlid

Hyttetomt Herje

Nesstranda innleie

Diverse jobber